Pályázatok

1. A GAMÉTE CNC Kft. technológiai korszerűsítése

Pályázó neve: GAMÉTE CNC Fémmegmunkáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: A GAMÉTE CNC Kft. technológiai korszerűsítése
Szerződés száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00766
Támogatás összege (Ft): 11 730 613
A támogatás mértéke: 70 %
Összköltség (Ft): 16 758 019
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.06.30.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.11.30.
A projekt tényleges befejezése: 2021.11.30.

A projekt során új eszközök és gépek beszerzését valósítjuk meg afémmegmunkálás tevékenységünk végzéséhez kapcsolódóan. Az új eszközökalkalmazása technológiai megújítást eredményez a vállalkozásműködésében, hiszen eddig nem rendelkeztünk ilyen korszerű eszközzel.Így a termelékenységük növekedni fog. A projekt megvalósítása általkoronavírus helyzet miatt a vállalkozásunknál kialakult nehézségekkiküszöbölhetőek,és a termelékenységünk növelhető lesz. A vállalkozásnövekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményénekerősítését eredményezi. Ezért mindenképp szükséges ezen eszközökbeszerzése a vállalkozás jelenlegi nehéz helyzetbe kerülés végett.B)Az eszközök beszerzése rendkívül szükséges, hiszen a jelenvírushelyzet következtében fellépő piaci, és keresleti nehézségek miattkiélezett termék, és szolgáltatásverseny alakul ki. Ezért rendkívülfontos, hogy a vállalkozásunk termelési, és szolgáltatási struktúrájahatékonyabb legyen, és magasabb színvonalú, valamint speciálisabbtermékeket, és szolgáltatásokat is értékesíteni tudjunk. Ezzel nem csaka termékeink, és szolgáltatásaink spektrumát növelnénk, hanem ezekminőség és a színvonala is jelentősen emelkedni tudna, úgy hogy atermelési költségek nem változnának, vagy alacsonyabbak lennének. Ez aversenypozíciónk megőrzését, és növelését eredményezné a technológiaimegújulás következtében. A bevezetésre kerülő új típusú, és magasabbszínvonalú termékek, és szolgáltatások révén a versenyképességük továbbnövekszik, így a vírus által gyakorolt negatív hatások ellensúlyozhatóaklesznek. A jelenlegi működésünk során értékesített termékek, ésszolgáltatások miatti keresletcsökkenés kompenzálható lesz, az újtermékek, és szolgáltatások bevezetésével, és így az egyik oldalonfeleslegessé váló munkaerő alkalmazható lesz az új termékek előállítás,és szolgáltatások végzése során. A munkavállalóink megfelelőismeretekkel rendelkeznek a beszerzésre kerülő eszközök, gépeküzemeltetésével kapcsolatosan, így a jelenlegi létszám megtartható lesza jövőben. Az új termékek, és szolgáltatások bevezetésével a tervekszerint a jelenleginél magasabb árbevétel lesz realizálható, mivel aversenyképesebb működés során kedvezőbb feltételek mellett tudjuktermékeinket, és szolgáltatásinkat értékesíteni.

2. A Gaméte CNC Kft. versenyképességének növeléseadaptív technológiai innováció révén

A projekt címe és célja: A Gaméte CNC Kft versenyképességének növelése
adaptív technológiai innováció révén
A kedvezményezett neve: Gaméte CNC Fémmegmunkáló Kft.
A támogatás összege: 26,13 millió Forint
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2018-02606

 

Kapcsolat

Email

info@gamete.hu

Telefonszám

+36 20 9329 333

Cím

9028 Győr, Bagoly u. 3.

Nyitvatartás:

H-P: 8:00 – 16:00

Küldjön nekünk üzenetet